حس خوب بسته بندی لوازم تحریر

خدا جون شکرت
"بچه های سیب سرخ" 
جمعه ۲۲ شهریور، و شنبه تحویل بچه ها 
در محل سالن ورزشی مدرسه مهدوی زعفرانیه ، ۲۲۰۰ کیف مدرسه ، که به همت شما حامیان محترم مهیا شده بود را بسته بندی کردند و تحویل و ارسال به مدارس شد.
پایان قصه عاشقی مهر ۱۳۹۸
و خدایی که این نزدیکیست ...
با تشکر از خوبان همراه


عکس از: محمدرضا صندید

 

پایان خوب پروژه یاری مهر1398

خوشحالی و خوشبختی ازآن جمع ماست.
خوبی وصف نشدنی در جان مهربان "بچه های سیب سرخ"
پروژه یاری مهر ۱۳۹۸ با افتخار و شادی به پایان زیبا رسید.

 

عکس از: محمدرضا صندید

22 شهریور 1398

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین